Den Svenska Björnstammen

Den Svenska Björnstammen – Bara skog & Flying With Luther

Bara skog: Mix

Flying with luther: Recording, co produced with Dan Brännvall and I also did the mix