Den Svenska Björnstammen

Den Svenska Björnstammen – Stora Plank och Små Staket

Mix & Co-produced with DSB. Also did some additional drum recording.