Den Svenska Björnstammen – Djur & Människa

Additional recording, Co-production and Mix