Inkräktare

Written for Johannes Persson Short  horror film Inkräktare.